OM: 031204 | 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | Fax: +36 (52) 561-165 | big@bighb.hu
Ugrás a fő tartalomhoz
Súgó (új ablak)
Bejelentkezés

Alapítványok

​A Miska János Alapítvány 2022. évi pályázati felhívása
2021.12.20. 11:21

A Miska János 2022-ben is pályázatot írt ki a Bocskai istván Gimnázium tanulói számára. A pályázati felhívást és az egyéb tudnivalókat a mellékletek tartalmazzák.

Miska János Ösztöndíj 2022_001_pályázati felhívás.pdfMiska János Ösztöndíj 2022_001_pályázati felhívás.pdf

Miska János Ösztöndíj 2022_002_korábbi pályázatok jegyzéke.pdfMiska János Ösztöndíj 2022_002_korábbi pályázatok jegyzéke.pdfMiska János Ösztöndíj 2022_003_adatkezelési tájékoztató.pdfMiska János Ösztöndíj 2022_003_adatkezelési tájékoztató.pdf

Miska János Ösztöndíj_2022_004_pályázói nyilatkozat.pdfMiska János Ösztöndíj_2022_004_pályázói nyilatkozat.pdf​A Csiha Alapítvány 2021. évi pályázata
2021.05.31. 10:32


A Csiha Alapítvány (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. Nyilvántartási száma: 09–01–0002217) alapító okiratában foglalt céljai megvalósítása érdekében a 2021. évben helytörténeti témájú pályázatokat hirdet a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diákjai számára.


Pályázni az alábbi kategóriákban meghatározott témában lehet, kizárólag egyéni, önálló alkotások készítésével és beküldésével. Az alapítvány kategóriánként egy, a felkért zsűri által legjobbnak tartott alkotást készítő diák számára ötvenezer forint ösztöndíjat biztosít. A zsűri kategóriánként különdíjakra is javaslatot tehet a kuratóriumnak.


KATEGÓRIÁK ÉS TÉMÁK

I. kategória

Téma: Böszörményi tavasz 2021.


Fényképekkel és kisfilmekkel lehet pályázni, amelyek 2021 tavaszának sajátos hajdúböszörményi hangulatát örökítik meg. A beadandó alkotások leírása: fényképsorozat 15–20 db álljon, a kisfilm a 3 percet ne haladja meg.

A fényképek és a filmek készülhetnek kamerával és mobiltelefonnal is. Az elkészült alkotásokat fényképek esetén jpg vagy png, a filmek esetén mp4 vagy mov kiterjesztésben várjuk 2021. május 31-ig gyulais@bighb.hu címre.


II. kategória

Téma: Riportfilmek


A riportok szabad témában készülhetnek, de érzékelhetően kapcsolódjanak Hajdúböszörmény jelenében jellegzetes személyhez, helyhez, tárgyhoz. Elfogadható ezek hangsúlyos megjelenítése is.

Legfeljebb15 perces riportfilmmel pályázni. Az elkészült alkotásokat mp4 vagy mov kiterjesztésben várjuk 2021. május 31-ig gyulais@bighb.hu címre.


III. kategória

Téma: Egy avantgárd alkotás elkészítése


Egy XX. századi avantgárd irányzatnak megfelelő alkotás készítése stílusgyakorlatként vagy tanulmányként. Ebben a kategóriában pályaműként legfeljebb három képzőművészeti alkotást, vagy az alkotói folyamatot és eredményét bemutató 15-20 képből álló fotósorozatot, esetlegesen legfeljebb 3 perces kisfilmet, vagy egy maximum 8 oldalas (A/4 méretű lapokon készült) irodalmi alkotást kell beküldeni. Az elkészült alkotásokat fényképek esetén jpg vagy png, a filmek esetén mp4 vagy mov kiterjesztésben várjuk 2021. május 31-ig gyulais@bighb.hu címre. Az irodalmi műveket is digitálisan, pdf formátumban kérjük elküldeni. A képzőművészeti alkotásokat is 2021. május 31-ig kell személyesen vagy postán eljuttatni a gimnáziumba, Gyulai Sándornak.

Részletes kiírás és a teljes pályázati dokumentáció elérhető a Csiha Alapítvány honlapján.

Csiha házaspár.jpg


​A Miska János Alapítvány 2021. évi pályázata
2021.05.31. 10:31

Pályázhatnak a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium nappalis, angol nyelvet tanuló diákjai. Pályázni lehet az alábbi témában való kutatási eredménnyel. Az eredményt önálló dolgozatban kell megjeleníteni. Az alapítvány a nyertesnek kétszázezer forint ösztöndíjat biztosít.

A dolgozat célja a kanadai magyarság történetének, irodalmi kulturális életének tanulmányozása, kutatása; irodalmi-szellemi értékeinek feltárása, megőrzése, közkinccsé tétele, továbbá a kanadai magyarság szellemi közösségének erősítése.

A dolgozatban elsősorban kanadai magyar alkotók* irodalmi munkásságának feldolgozását és műveik elemző-értelmező bemutatását várjuk el, elsődleges források segítségével. A korábbi években feldolgozott témák és szerzők választása kerülendő!

*Ajánlott alkotók jegyzéke

Németh Ernő, Faludy György, Andrásik Gyula, Tűz Tamás, Halász Iván, Kristóf Sándor, Fáy Ferenc, Kiss Ödön, Csinger József, Horváth Lóránt, Vitéz György, Király Ilona, Tamási Miklós, Veszely Ferenc, Kemenes Géfin László, Pintér László, Kasza Marton Lajos; Bebek János, Seres József, Dániel Nagy László, Bali Brigitta, Sajgó Szabolcs, Simándi Ágnes. Kulcsár Lajos, Naphegyi Imre, Juhász József, Domokos Sándor, Sárvári Éva, Bisztrai György, Dancs Rózsa, Apt Kamill, Balla András, Bölecz Béla, Duczynska Ilona, Harai Fejér Imre, Haraszti Endre, Hegedős Györgyi, Kállai András, Kertész Sándor, Krisztinkovich Mária, Mézes Miklós, Miska János, Pallavicini-Andrássy Borbála, Pap István, Pintér László, Szy Ferenc, Tűz Tamás, Veszely Ferenc.

FELTÉTELEK

Az önéletrajzot angol nyelven, a többi dokumentumot magyarul kell beadni. A formai követelmények a következők: álló A4 oldalak, 1,5-es sortávolság, 12-es betűméret, sorkizárt bekezdések, amelyek behúzás nélküliek, hivatkozások számozott végjegyzetben. A dolgozatban 80% lehet a törzsszöveg, és 20% lehet az ábra, fénykép, bibliográfia, egyéb kiegészítő szöveg aránya.

BEADANDÓ DOKUMENTUMOK

I. Önéletrajz

Europass önéletrajz arcképpel angol nyelven.

II. Absztrakt

Legfeljebb egy oldalban megírt összefoglaló a kutatás tárgyáról és eredményeiről, a tárgynak a fenti témák egyikéhez való kapcsolódásáról, a kutatás szakmai és egyéb (pl. érzelmi) indokairól, várható eredményeiről és hasznáról, felhasználhatóságáról.

III. Kutatási napló bibliográfiával

Legfeljebb két oldalban összefoglalt kutatási napló és bibliográfia

IV. Ajánlások

A pályázathoz ajánlást kell benyújtani. Az ajánló lehet a diák felkészítő tanára vagy az adott téma szakembere.

V. Az elkészült dolgozat

8–10 oldalban megírt dolgozat.

VI. Pályázói nyilatkozat

A pályázó (és tizenhat éven aluli pályázó esetén törvényes képviselőjének) nyilatkozata arról, hogy a pályázati kiírás feltételeit és az alapítvány adatkezelési elveit megismerte és elfogadja.

A PÁLYÁZAT BEADÁSA 

A felsorolt dokumentumokkal a pályázatot 2021. szeptember 27-ig kell beadni. A pályázatot egy példányban papíron kinyomtatva kell beadni a gimnázium titkárságára, egy példányban szerkeszthető digitális formátumban kell az intezmenyvezeto@bighb.hu címre elküldeni.

ÉRTÉKELÉS

A pályázók közül csak egy díjazott lehet. A beérkezett pályamunkákat a kuratórium felkért tagjai bírálják el. A bírálathoz külső szakértő segítségét kérhetik. Szempontok: (1) A kiadott témának való megfelelés (2) A leírt formai szempontoknak való megfelelés (3) A kutatás újszerűsége és mélysége (4) Elsődleges források (levelezés, kéziratok) feldolgozásának előnyben részesítése. Nem önálló munka vagy plágiumgyanú esetén a pályázót kizárjuk.

AZ EREDMÉNYHIRDETÉS

Az eredményhirdetés a gimnázium 1956-os megemlékezésen, várhatóan 2021. október 22-én lesz. A pályázókat külön értesítjük. Az elkészült dolgozattal írója szabadon rendelkezik, de az alapítvány jogot kap arra, hogy digitális és nyomtatott formában megjelentethesse akár Creative Commons licenc alatt is. 

NYILVÁNOSSÁG

A pályázati felhívás megjelenik a gimnázium honlapján és Facebook oldalán. Hirdetményként elhelyezzük valamennyi osztályterem fali hirdetőjén, továbbá az aula hirdetőjén. Az eredményhirdetés nyilvános a közönség és sajtó számára. Az eredményhirdetésről sajtóközleményt teszünk közzé az iskolai és helyi sajtóban.

Hajdúböszörmény, 2021. január 12.

A kuratórium képviseletében

Molnárné Horváth Ilona s. k. Gyulai Sándor s. k.

2016102ibig035.jpg


Miska János Ösztöndíj 2021 évi pályázata KIÍRÁS.pdfMiska János Ösztöndíj 2021 évi pályázata KIÍRÁS.pdf

Miska János Ösztöndíj 2021 ÉVI pályázata PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT.pdfMiska János Ösztöndíj 2021 ÉVI pályázata PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT.pdf

Miska János Ösztöndíj 2021 évi pályázata KORÁBBI PÁLYÁZATOK JEGYZÉKE.pdfMiska János Ösztöndíj 2021 évi pályázata KORÁBBI PÁLYÁZATOK JEGYZÉKE.pdf

Miska János Ösztöndíj 2021 évi pályázata ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ.pdfMiska János Ösztöndíj 2021 évi pályázata ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ.pdfA Mihály János Alapítvány pályázatot hirdet a 2020/2021. jubileumi tanévben
2021.05.31. 10:31

A pályadíjat az a tanuló nyerheti el, aki

 • példás magaviseletű és szorgalmú
 • szociálisan hátrányos helyzetű tanuló
 • pályaműve kiemelkedő színvonalú

A 2020/21-as tanévre meghirdetett témák:


 • A gimnázium értesítőjében szereplő „Heti étrendek a Kálvineumban” fejezetek összevetése,
  a legnépszerűbb ételek az 1920-as években címmel menüsor összeállítása,
  majd egy recepteskönyv írása,
  az eredeti böszörményi receptek felkutatásával, legalább 10 recept közreadásával

· ​Az iskolai egyenruhák változása az alapítástólkezdve az államosításig
–  projektmunka képekkel, rajzokkal

·  Diákszokások, diákhagyományok a kezdetektől napjainkig
legalább 5 jellemző, évtizedeken átívelő diákhagyomány bemutatása
gyűjtőmunkával
hang- vagy videofelvétellel vagy ezeket lejegyezve, névvel és osztállyal,
valamint a végzés évével azonosítható adatközlővel/adatközlőkkel

 • A gimnázium arculatát alakító tanáregyéniségek az államosítás,
  1948 után: egy tudós tanár portréja 


A pályázatokat írásban kell benyújtani 2021. április 23-ig a gimnázium titkárságára vagy K. Nagyné Mihály Anna tanárnőnek az alapítvány címére (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 6.).

A témák közül egyet szabadon választhat a pályázó, és csak önállóan készített, eredeti dolgozattal pályázhat.

Az írásmű terjedelme max. 6000 leütés, Times New Roman 12-es betűméret,

1,5-es sortávolságú.

 

mihaly_1.jpg


Mihály János Alapítvány 2021 pályázati felhívás.pdfMihály János Alapítvány 2021 pályázati felhívás.pdf


„MINDEN JÓ KÖNYV EGY-EGY TANÍTÓJA A NEMZETNEK” (Gárdonyi)
2019.01.24. 10:34

Az alapítvány hivatalos neve:
„MINDEN JÓ KÖNYV EGY-EGY TANÍTÓJA A NEMZETNEK” (Gárdonyi)


Az alapítvány adószáma:
19123776-109


Az alapítvány banki adatai:
Számlaszáma: 10200342-34400113​​


A Nyolcosztályos Bocskai István Gimnáziumért Alapítvány
2019.01.24. 10:33

Az alapítvány hivatalos neve:
A Nyolcosztályos Bocskai István Gimnáziumért Alapítvány

 
Az alapítvány adószáma:
18544660-109


Az alapítvány banki adatai:
Polgári Takarékszövetkezet
Számlaszám: 61200285-14027352​​


„AZ ÉV TANÁRA A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN”
2019.01.24. 10:33

Az alapítvány hivatalos neve:
„AZ ÉV TANÁRA A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUMBAN”


Az alapítvány adószáma:
18563289-109


Az alapítvány banki adatai:
61200285-14025893​​


EMINENSEK DÍJAI ALAPÍTVÁNY
2019.01.24. 10:33

Az alapítvány hivatalos neve:
EMINENSEK DÍJAI ALAPÍTVÁNY


Az alapítvány adószáma:
18566385-1-09


Az alapítvány banki adatai:
Polgári Takarékszövetkezet
61200285-14025745​​


"Non omnis moriar" Alapítvány
2019.01.24. 10:33

Az alapítvány hivatalos neve:
"Non omnis moriar" Alapítvány


Az alapítvány adószáma:
18566392-1-09


Az alapítvány banki adatai:
Polgári Takarékszövetkezet
Számlaszám: 61200285-14025776​​


„CSAK AZ EGÉSZSÉG AZ ÉLET”
2019.01.24. 10:32

Az alapítvány hivatalos neve:
„CSAK AZ EGÉSZSÉG AZ ÉLET”


Az alapítvány adószáma:
19123769-109


Az alapítvány banki adatai:
10200342-34400120​​


(C) 2012 Bocskai István Gimnázium 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | e-mail: big@bighb.hu