OM: 031204 | 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | Fax: +36 (52) 561-165 | big@bighb.hu
Ugrás a fő tartalomhoz
Súgó (új ablak)
Bejelentkezés

Érettségi információk

Középszintű érettségi vizsga nyilvános anyaga kémiából (Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, 2022)
2021.12.21. 12:48

Középszintű érettségi vizsga nyilvános anyaga fizikából (Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, 2022)
2021.12.21. 12:47

Testnevelés középszintű gyakorlati vizsga (2022. június–műjus) nyilvános anyaga
2021.12.20. 10:52

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELVBŐL
2021.12.07. 15:40

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELVBŐL

2021/22. TANÉV

Kommunikáció

1.       A kommunikációs folyamat zavarai

2.       A nem nyelvi elemek szerepe a kommunikációban

3.       A manipulációs szándék felismerése egyes tömegkommunikációs műfajokban

 

A magyar nyelv története

4.       A magyar nyelv történetének fő korszakai

5.       A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése

6.       A nyelvújítás mibenléte, jelentősége a magyar nyelv történetében

 

Ember és nyelvhasználat

7.       A nyelv társadalmi tagolódása

8.       A nyelv mint jelrendszer

9.       Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra

 

A nyelvi szintek

10.    A szóelemek sajátosságai

11.    A helyesírási szótár, elektronikus szótárak az iskolai és hétköznapi szövegalkotásban

12.    Az egyszerű mondatok elemzése

 

A szöveg

13.    Az írott, a beszélt és az írott – beszélt szövegtípusok jellemzői, különbségei

14.    Szövegtípusok: a leíró, elbeszélő, érvelő szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői

 

A retorika alapjai

15.    A szónoki beszéd felépítése, a bevezetés és befejezés szerepe

16.    Az érvelés módszerei, érvtípusok

17.    A nyilvánosság előtti megszólalás formái és jellegzetességei

 

Stílus és jelentés

18.    A szójelentés: egyjelentésű, többjelentésű szavak, homonimák, szinonimák a költői nyelvhasználatban

19.    Alakzatok a szépirodalmi szövegekben

20.    A hivatalos stílusréteg sajátosságai

 ​


SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR IRODALOMBÓL
2021.12.07. 15:40

2021/22. TANÉV

Művek a magyar irodalomból I. - Kötelező szerzők

1.       A magyar tájvers és szerelmi líra megújítása Ady Endre költészetében

2.       Arany János balladái

3.       Babits Mihály kései költészete

4.       Kosztolányi Dezső egy tanult regényének értelmező elemzése

5.       József Attila nagy gondolati költeményei

6.       Petőfi Sándor: Az apostol

Művek a magyar irodalomból II. - Választható szerzők

7.       A reneszánsz életérzés megjelenése Balassi Bálint költészetében

8.       Stílusszintézis Csokonai Vitéz Mihály költészetében

9.       Kölcsey Ferenc Himnusz és Vörösmarty Mihály Szózat című versének összehasonlítása

10.    A móriczi novella jellegzetes vonásai

11.    Idill és tragikum Radnóti Miklós lírájában

12.    Hatalom és kiszolgáltatottság viszonya a XX. századi magyar irodalomban

Művek a magyar irodalomból III. - Kortárs szerzők

13.    Egy kortárs magyar alkotó irodalmi pályájának bemutatása

Művek a világirodalomból

14.    Jellemző történetek és műfajok a Biblia világából

15.    A csinovnyik-lét bemutatása az orosz realista szépprózában

16.    A groteszk látásmód Franz Kafka Az átváltozás című művében

Színház és dráma

17.    A dráma megújulása a XIX. századi színművekben

18.    Madách Imre Az ember tragédiája című művének adott szempontú elemzése

Az irodalom határterületei

19.    Film és irodalom kapcsolata

Regionális kultúra és a határon túli irodalom

20.    Regionális kultúra: Kertész László költészete

 


Témakörök TÖRTÉNELEMBŐL középszinten 2022
2021.11.26. 8:46

Szaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára mozgóképkultúra és mé-diaismeretből
2021.10.26. 9:22

Szaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára

mozgóképkultúra és médiaismeretből

 

Médiaszöveg és munkanapló

A/4, Készítsen egy 18-25 fotóból álló sorozatot, vagy 3-5 perces kisfilmet „Ellentét” címmel. A történet fontos fordulata vagy dramaturgiai megoldása kapcsolódjon a címhez.

 

Az elkészült anyaghoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is!

 

Esszé

B/4, Mutasson be egy szabadon választott tömegfilmes műfajt. Térjen ki a műfaj történetére, a műfaji jegyekre. Majd néhány plakát, reklámanyag illetve egy film elemzésével jellemezze a műfajt.

Az esszé terjedelme – a képmelléklet, a forrásjegyzék, a tartalom leszámításával – 4-6 gépelt oldal lehet (12-es betűméret, 1,5 –es sortávolság). Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban megszokott módon kell jelölni.

A pályamunkákra a központilag megadott tételekre érvényes szabályokat kell alkalmazni.

 

 

Papp Zsolt László

szaktanár

 

Hajdúböszörmény, 2021. 10. 21.

 

 

 ​


Középszintű szóbeli érettségi vizsga tematikája történelemből a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakra
2020.11.20. 8:39

​Középszintű szóbeli érettségi vizsga tematikája történelemből a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakra​ a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban

TÖRTÉNELEM_KÖZÉPSZINT_ÉRETTSÉGI_TÉMAKÖRÖK_2021.pdfTÖRTÉNELEM_KÖZÉPSZINT_ÉRETTSÉGI_TÉMAKÖRÖK_2021.pdfSzaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára mozgóképkultúra és médiaismeretből
2020.11.02. 12:22
Szaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára mozgóképkultúra és médiaismeretből

Médiaszöveg és munkanapló
A/4, Készítsen egy 18-25 fotóból álló sorozatot, vagy 3-5 perces kisfilmet „Ellentét” címmel. A történet fontos fordulata vagy dramaturgiai megoldása kapcsolódjon a címhez.
Az elkészült anyaghoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is!

Esszé
B/4, Mutasson be egy szabadon választott tömegfilmes műfajt. Térjen ki a műfaj történetére, a műfaji jegyekre. Majd néhány plakát, reklámanyag illetve egy film elemzésével jellemezze a műfajt.
Az esszé terjedelme – a képmelléklet, a forrásjegyzék, a tartalom leszámításával – 4-6 gépelt oldal lehet (12-es betűméret, 1,5 –es sortávolság). Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban megszokott módon kell jelölni. A pályamunkákra a központilag megadott tételekre érvényes szabályokat kell alkalmazni. ​

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra
2020.09.02. 22:12

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára

A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumot is kijelölte az októberi-novemberi érettségi vizsgák szervezésére a megyei kormányhivatal. Fogadjuk a tanulói jogviszonnyal rendelkező, továbbá az ilyen jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázni szándékozók jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 7. (a vizsgaszabályzatban meghatározott határidő (szeptember 5.) 2020-ban szombati napra esik, így a jelentkezési határidő 2020. szeptember 7.)

A jelentkezések benyújtására vonatkozó részletes információk az Oktatási Hivatal honlapján Köznevelés/Érettségi/Jelentkezés érettségi vizsgára menüpontban találhatók.

További felvilágosítással Bácsiné Polyvás Imola intézményvezető-helyettest kereshetik gimnázium elérhetőségein: az 52/561165 telefonszámon vagy a big@bighb.hu e-mail címen.

A gimnázium címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. Az ügyintézés a 115. számú irodában van. A jelentkezéshez szükséges személyes megjelenés során kérjük a járványügyi szabályok betartását, valamint a szükséges iratokról való tájékozódást és az előzetes időpontegyeztetést telefonon vagy e-mailben.​


(C) 2012 Bocskai István Gimnázium 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | e-mail: big@bighb.hu