OM: 031204 | 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | Fax: +36 (52) 561-165 | big@bighb.hu
Ugrás a fő tartalomhoz
Súgó (új ablak)
Bejelentkezés

Érettségi információk

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra
2020.09.02. 22:12

Jelentkezés az őszi érettségi vizsgára

A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumot is kijelölte az októberi-novemberi érettségi vizsgák szervezésére a megyei kormányhivatal. Fogadjuk a tanulói jogviszonnyal rendelkező, továbbá az ilyen jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázni szándékozók jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 7. (a vizsgaszabályzatban meghatározott határidő (szeptember 5.) 2020-ban szombati napra esik, így a jelentkezési határidő 2020. szeptember 7.)

A jelentkezések benyújtására vonatkozó részletes információk az Oktatási Hivatal honlapján Köznevelés/Érettségi/Jelentkezés érettségi vizsgára menüpontban találhatók.

További felvilágosítással Bácsiné Polyvás Imola intézményvezető-helyettest kereshetik gimnázium elérhetőségein: az 52/561165 telefonszámon vagy a big@bighb.hu e-mail címen.

A gimnázium címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. Az ügyintézés a 115. számú irodában van. A jelentkezéshez szükséges személyes megjelenés során kérjük a járványügyi szabályok betartását, valamint a szükséges iratokról való tájékozódást és az előzetes időpontegyeztetést telefonon vagy e-mailben.​


Fizika érettségi témakörök 2020
2020.02.27. 12:33

Informatika középszintű szóbeli témakörök 2019-2020
2020.02.27. 7:57
Informatika középszintű szóbeli témakörök a 2019-20​20-as tanév májusi vizsgaidőszakára

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR IRODALOMBÓL ÉS NYELVTANBÓL 2019
2020.02.13. 9:17

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR IRODALOMBÓL

2019/20. TANÉV

Művek a magyar irodalomból I. - Kötelező szerzők

1.       Ady Endre Új versek című kötetének bemutatása

2.       Arany János balladái

3.       Babits Mihály: Jónás könyve

4.       Kosztolányi Dezső regényei (Édes Anna vagy Pacsirta)

5.       József Attila kései versei

6.       Petőfi Sándor: Az apostol

Művek a magyar irodalomból II. - Választható szerzők

7.       A reneszánsz életérzés megjelenése Balassi Bálint költészetében

8.       Stílusszintézis Csokonai Vitéz Mihály költészetében

9.  Kölcsey Ferenc Himnusz és Vörösmarty Mihály Szózat című versének összehasonlítása

10.    A drámaiság jegyei Móricz Zsigmond novelláiban

11.    Idill és tragikum Radnóti Miklós lírájában

12.    A 12. A, E vizsgabizottsága: Hatalom és kiszolgáltatottság viszonya Kertész Imre Sorstalanság című művében

A 12. B, C vizsgabizottsága: Hatalom és kiszolgáltatottság viszonya Örkény István Tóték vagy Kertész Imre Sorstalanság című művében

Művek a magyar irodalomból III. - Kortárs szerzők

13.    Egy kortárs magyar alkotó irodalmi pályájának bemutatása

Művek a világirodalomból

14.    Jellemző történetek és műfajok a Biblia világából

15.    Az orosz realista széppróza sajátos vonásai (Gogol és/vagy Tolsztoj művei)

16.    A groteszk látásmód Franz Kafka Az átváltozás című művében

Színház és dráma

17.    Az analitikus dráma sajátosságai – egy szabadon választott Ibsen - színmű elemző bemutatása

18.    Szerepkörök Madách Imre Az ember tragédiája című kétszintes drámájában

Az irodalom határterületei

19.    Film és irodalom kapcsolata

Regionális kultúra és a határon túli irodalom

20.    A 12. A, E vizsgabizottsága: Szerzők, művek a határon túli magyar irodalomból: Dsida Jenő és Reményik Sándor költészete

A 12. B, C vizsgabizottsága: Regionális kultúra: Kertész László költészete

 A dőlt betűvel jelölt témakörcímek a törvényben előírt 30%-os változtatási kötelezettségnek tesznek eleget.​


SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELVBŐL

2019/20. TANÉV

Kommunikáció

1.       A kommunikációs folyamat zavarai

2.       A nem nyelvi elemek szerepe a kommunikációban

3.       A manipulációs szándék felismerése egyes tömegkommunikációs műfajokban

 

A magyar nyelv története

4.       A magyar nyelv történetének fő korszakai

5.       A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése

6.       A nyelvújítás mibenléte, jelentősége a magyar nyelv történetében

 

Ember és nyelvhasználat

7.       A nyelv területi tagolódása – Hajdúböszörmény és környékének nyelvváltozata

8.       A nyelv mint jelrendszer

9.       Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra

 

A nyelvi szintek

10.    A szóelemek sajátosságai

11.    A szófajok ismerete

12.    A mondat szerkezeti felépítése

 

A szöveg

13.    Az írott, a beszélt és az írott – beszélt szövegtípusok jellemzői, különbségei

14.    Szövegtípusok: a leíró, elbeszélő, érvelő szövegtípusok kommunikációs, szerkezeti, nyelvi jellemzői

 

A retorika alapjai

15.    A szónoki beszéd felépítése, a bevezetés és befejezés szerepe

16.    Az érvelés módszerei, érvtípusok

17.    A nyilvánosság előtti megszólalás formái és jellegzetességei

 

Stílus és jelentés

18.    A szójelentés: egyjelentésű, többjelentésű szavak, homonimák, szinonimák a költői nyelvhasználatban

19.    Alakzatok a szépirodalmi szövegekben

20.    A tudományos stílusréteg sajátosságai

 

A dőlt betűvel jelölt tételcímek a törvényben előírt 30%-os változtatási kötelezettségnek tesznek eleget.

 ​SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR IRODALOMBÓL ÉS NYELVTANBÓL 2019 (Soltész Tünde).pdfSZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK MAGYAR IRODALOMBÓL ÉS NYELVTANBÓL 2019 (Soltész Tünde).pdf


Szóbeli témakörök a dráma érettségire a 2019/2020-as tanévben
2020.01.09. 13:54

Az ókor színháza és néhány görög dráma
1. A színház kialakulása a rítusból, a görög színház jellemzői
2. A görög tragédia szerkezete és jellemzői Szophoklész Antigoné című tragédiájának alapján


Shakespeare színháza és néhány drámája
3. A shakespeare-i színház és dramaturgia jellemzőinek bemutatása a Hamlet segítségével
4. A Rómeo és Júlia értelmezése és színpadra állításának lehetőségei


Moliѐre drámái és színháza
5. A commedia dell’arte hatása Moliѐre színházára és drámáira
6. A helyzet-és jellemkomikum Moliѐre egy szabadon választott drámájában


A XIX. és XX. századi magyar színház és dráma néhány alkotása
7. A magyar színjátszás hőskora - két szabadon választott színész munkásságának bemutatása a hőskorból
8. A színház szerepe a nemzeti identitás meghatározásában, Katona József Bánk bán című drámájának elemzése
9. A színpadi hatáskeltés eszközei, Molnár Ferenc Liliom című drámájának elemzése


Csehov drámái és Sztanyiszlavszkij színháza
10. Csehov Három nővér című drámájának értelmezése és színpadi megvalósítása
11. Sztanyiszlavszkij színészpedagógiájának bemutatása


Brecht drámái és színháza
12. A brechti dramaturgia bemutatása Brecht Kurázsi mama című drámája alapján
13. Brecht színházi tevékenységének bemutatása a következő fogalmak mentén: “V-effekt”, “narrátor”, “song”, “epikus szerkezet”, “tézisdráma”, “kabaré”


Napjaink legfontosabb színházi irányzatai és a kortárs drámairodalom
14. Spiró György Csirkefej című drámájának bemutatása


Színházi műfajok
15. Rendezői és dramaturgiai szempontok: a drámai költemény (Madách: Az ember tragédiája)
16. A musical műfajának bemutatása a Madách Színház Az operaház fantomja című művének segítségével


Színház- és drámaelmélet
17. A líra, az epika és a dráma alapvető különbségei, a drámai műnem és legfontosabb műfajainak sajátosságai
18. Az epika és a dráma különbségei - Örkény István Tóték című regénye és annak drámai változata


A színház mint összművészet sajátosságai
19. A díszlet, jelmez, zenei és hangeffektusok szerepe egy színházi előadásban


A színházi előadás létrehozásához szükséges mesterségek és feladatok ismertetése
20. Író, dramaturg és rendező alkotói munkájának szétválasztása, az előadások létrehozásához szükséges színházi mesterségek bemutatása


A KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI, KÍSÉRLETEI ÉS KÍSÉRLETLEÍRÁSAI 2020
2019.12.17. 14:46

A. feladat témakörei

 

 

Általános kémia

1.    Atomszerkezet

2.    A periódusos rendszer

3.    A kémiai kötések

4.    Anyagi halmazok

5.    Termokémia

6.    A kémiai reakciók típusai

7.    Elektrokémia

 

Szervetlen kémia

1.    A hidrogén

2.    A halogének és vegyületeik

3.    Az oxigén és a víz

4.    A kén és vegyületei

5.    A nitrogén és vegyületei

6.    A szén és vegyületei

7.    A fémek általános jellemzése

8.    Az alkáli- és alkáliföldfémek

9.    Az alumínium

10.  Az átmenetifémek

 

Szerves kémia

1.    A telített szénhidrogének

2.    A telítetlen szénhidrogének

3.    A benzol

4.    Az oxigéntartalmú szénvegyületek

5.    A nitrogéntartalmú szénvegyületek

6.    Az aminosavak és a fehérjék

7.    A szénhidrátok

8.    A nukleotidok és a nukleinsavak


 

B. feladat elvégzendő és nem elvégzendő kísérletei, kísérletleírásai

 

1.   Kísérlet (elvégzendő)

      A tálcán szőlőcukor, illetve répacukor van a sorszámozott óraüvegeken.

      Annak eldöntésére, hogy melyik óraüveg mit tartalmaz, végezze el a következő vizsgálatot:

Öntsön tiszta kémcsőbe kb. 1 cm3 ezüst-nitrát-oldatot, majd adagoljon hozzá annyi ammóniaoldatot, hogy a kezdetben keletkező csapadék éppen feloldódjék. Tegyen a vizsgálandó cukorból az így elkészített oldathoz, majd óvatosan melegítse a kémcsövet!

Rögzítse és értelmezze a vizsgálat tapasztalatait, majd azonosítsa a kémcsövek tartalmát!

 

 

2.   Kísérlet (elvégzendő)

A tálcán látható tojásfehérje-oldathoz cseppentsen néhány csepp ólom-nitrát-oldatot, és figyelje meg a változást! Értelmezze a tapasztaltakat!

 

 

3.   Kísérlet (elvégzendő)

A tálcán lévő vegyszerek és eszközök felhasználásával végezze el a következő kémcsőreakciókat:

– sósav + ezüst-nitrát-oldat,

– sósav + fenolftaleines nátrium-hidroxid-oldat,

– sósav + magnézium forgács.

A tapasztalatok megfigyelése mellett állapítsa meg, hogy melyik reakció:

a) redoxireakció,

b) sav-bázis reakció?

 

 

4.   Kísérlet (elvégzendő)

A tálcán levő kémcsőben acetaldehid vagy körömlakk-lemosó (aceton) van. Kémcsőben készítse el a következő oldatot: ezüst-nitrát-oldathoz csepegtessen ammónia oldatot, míg a keletkező csapadék fel nem oldódik (ha túl gyorsan adagolja az ammóniát, a csapadék keletkezése nem is figyelhető meg, mert azonnal oldódik). Ehhez az oldathoz adjon egy keveset az ismeretlen oldatból, és enyhén melegítse az oldatot!

A tapasztalatok alapján döntse el, hogy mi volt a kémcsőben!

 

 

5.   Kísérlet (nem elvégzendő)

A kémcsőben lévő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid-oldatot, enyhe melegítés után egy jellegzetes szagú gáz keletkezik, mely nedves indikátorpapírral lúgos kémhatást jelez. Mi lehet a keletkező gáz?

 

 

6.   Kísérlet (nem elvégzendő)

Három főzőpohárban az alábbi sorrendben szilárd nátrium-karbonát, cinkpor és kálium-permanganát van.  Az első két pohárba hígabb, a harmadikba tömény sósavat öntünk. Nevezze meg a poharakban fejlődő gázokat! Írja le az első két főzőpohárban végbemenő kémiai reakció egyenletét!

 

 

7.   Kísérlet (elvégzendő)

A kísérleti tálcán sorszámozott óraüvegeken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát. Mind a három anyagból készítsen vizes oldatot! Állapítsa meg a vizes oldatok kémhatását pH-papírral! Ismertesse a tapasztalatokat, és azonosítsa az ismeretlen anyagokat!

 

 

 

8.   Kísérlet (nem elvégzendő)

      Öntsön cinkre és mészkőre sósavat! Azonosítsa gyújtópálca segítségével a fejlődő gázokat!

 

 

9.   Kísérlet (elvégzendő)

Valódi és liszttel hamisított tejföl van előkészítve. Jódtinktúrával állapítsa meg melyik a hamisított tejföl!

Figyelje meg és értelmezze a változást!

 

 

10. Kísérlet (elvégzendő)

Három számozott óraüvegen – ismeretlen sorrendben – a következő sötét színű porok vannak: réz(II)-oxid, grafit, cink.  Sósav segítségével azonosítsa a három anyagot! Írja fel a végbement reakciók egyenletét is!

 

 

11. Kísérlet (nem elvégzendő)

Három fehér, szilárd anyagot kell azonosítania. A tálcán lévő eszközök, víz és indikátorpapír segítségével azonosítsa, hogy melyik edényben van a kristálycukor, a citromsav, a szappanreszelék!

 

 

12. Kísérlet (nem elvégzendő)

A kísérleti tálcán kálium-permanganát van. Keveset adagoljon a kémcső aljára, majd hevítse a szilárd anyagot óvatosan borszeszégő lángjában! Hevítés közben tartson parázsló gyújtópálcát a kémcsőbe! Figyelje meg, és magyarázza meg a tapasztalatokat!

 

 

13. Kísérlet (nem elvégzendő)

Etanolt és ecetsavat 2-3 csepp tömény kénsav jelenlétében 1-2 percig melegítünk. Az elillanó gőzöket magunk felé terelve, kellemes illatot érzünk. Értelmezze a kísérleti tapasztalatokat, és írja le a végbemenő folyamat egyenletét!

 

14. Kísérlet (elvégzendő)

Mészkőpor, keményítő és porcukor van egy-egy óraüvegen. Állapítsa meg víz, mint oldószer és gázégő segítségével, hogy melyik a keményítő?

 

 

15. Kísérlet (elvégzendő)

Öntsön cinkre és rézre sósavat! Figyelje meg a változást és magyarázza meg a tapasztalatait!

 

 

16. Kísérlet (nem elvégzendő)

Standard Cu/Cu+(aq) elektródból, valamint egy ismeretlen standard fém/fémion(aq) elektródból galvánelemet állítottunk össze. A galvánelem két pólusa között megmérve az elem elektromotoros erejét 1,1 V adódott. Adja meg, milyen fémből készült az ismeretlen elektród! Írja fel a galvánelem működése közben lejátszódó elektródfolyamatok egyenleteit!

 

 

17. Kísérlet (nem elvégzendő)

Három kémcsőben – ismeretlen sorrendben – desztillált víz, csapvíz és híg kalcium-klorid-oldat van. Mindegyikhez dobjon borsó nagyságú szappandarabot, majd rázza össze a kémcsövek tartalmát. Figyelje meg és értelmezze a változásokat, majd azonosítsa a kémcsövek tartalmát!

 

 

18. Kísérlet (nem elvégzendő)

Egy kis főzőpohárba öntsön egy kevés tintával megfestett vizet, és tegyen bele kiskanálnyi aktív szenet. Néhány perc múlva szűrje le az oldatot! Hasonlítsa össze a kapott oldat színét az eredetivel! Magyarázza meg a tapasztalatait!

 

 

19. Kísérlet (elvégzendő)

Három kémcsőben három folyadék található: víz, benzin, alkohol. Jód segítségével azonosítsa a kémcsövek tartalmát! (Szaglással történő azonosítás nem elegendő!) Értelmezze tapasztalatait!

 

 

20. Kísérlet (nem elvégzendő)

Két óraüveg közül az egyiken paraffingyertya reszelék, a másikon szappanreszelék van. Dobjon két kémcsőbe mindegyik mintából, öntsön rá vizet, s rázza össze!

Értelmezze a tapasztaltakat!

 


 

kémia középszint nyilvános témakörei, kísérletei 2018.pdfkémia középszint nyilvános témakörei, kísérletei 2018.pdf


Középszintű szóbeli érettségi vizsga tematikája történelemből a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakra
2019.12.11. 13:34
Középszintű szóbeli érettségi vizsga tematikája történelemből a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakra
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 

 

Tételek a középszintű érettségi vizsgára mozgóképkultúra és médiaismeretből 2020. május
2019.10.22. 11:56

Szaktanár által ajánlott tételek a középszintű érettségi vizsgára

mozgóképkultúra és médiaismeretből

 

Médiaszöveg és munkanapló

A/4, Készítsen egy 18-25 fotóból álló sorozatot, vagy 3-5 perces kisfilmet „Ellentét” címmel. A történet fontos fordulata vagy dramaturgiai megoldása kapcsolódjon a címhez.

 

Az elkészült anyaghoz készítsen (a vizsgakövetelményekben előírt terjedelemben) munkanaplót, amelyben ismerteti munkája alapkoncepcióját, az előkészítés és a kivitelezés folyamatát, valamint a megvalósítás során felmerült problémákat! A munkanapló tartalmazza az elkészített anyaggal kapcsolatos önértékelését is!

 

Esszé

B/4, Mutasson be egy szabadon választott tömegfilmes műfajt. Térjen ki a műfaj történetére, a műfaji jegyekre. Majd néhány plakát, reklámanyag illetve egy film elemzésével jellemezze a műfajt.

Az esszé terjedelme – a képmelléklet, a forrásjegyzék, a tartalom leszámításával – 4-6 gépelt oldal lehet (12-es betűméret, 1,5 –es sortávolság). Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban megszokott módon kell jelölni.

A pályamunkákra a központilag megadott tételekre érvényes szabályokat kell alkalmazni.

 

 

Papp Zsolt László

szaktanár

 

Hajdúböszörmény, 2019. 10. 15.

 

 


(C) 2012 Bocskai István Gimnázium 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | e-mail: big@bighb.hu