OM: 031204 | 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | Fax: +36 (52) 561-165 | big@bighb.hu
Ugrás a fő tartalomhoz
Súgó (új ablak)
Bejelentkezés

Felvételi információk

Tanulói észrevétel a központi írásbeli vizsga feladatlapjának javításával kapcsolatban
2023.01.27. 10:49

Az egyéni jelentkezés menete a 2022/2023. tanévben zajló középfokú eljárás során
2023.01.27. 10:47

Információk a központi írásbeli vizsgákról
2023.01.16. 10:31

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára
2022.11.16. 14:21

A tájékoztató és a jelentkezési lap a következő címen találhatő:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felvi_tajekoztato_es_kereso​

A gimnázium 2023/2024. évre szóló felvételi tájékoztatója
2022.10.28. 13:54

A gimnázium 2023/2024. évre szóló felvételi tájékoztatója

Elérhető itt.​


KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2022.10.24. 10:53

Felvételi kisokos
2022.10.24. 7:52

Beiratkozás személyesen
2022.06.21. 12:11

2022. június 23. csütörtök a gimnázium 019. terme

A beiratkozáskor be kell mutatni a tanuló személyi igazolványát/születési anyakönyvi kivonatát, a TAJ kártyáját és a lakcímkártyáját. Amennyiben rendelkezésre áll az általános iskolai bizonyítvány is kérjük behozni.​ 


középiskolai beiratkozáshoz készült felhasználói segédlet
2022.06.15. 7:44

A „BKI_2022_final” nevű dokumentum a középiskolai beiratkozáshoz kapcsolódóan a szülők részére nyújt támogatást a beiratkozás előtt elvégezhető online adatbeküldés folyamatában​.

BKI_2022_final.pdfBKI_2022_final.pdf


Beiskolázási szülői értekezletek időpontváltozása
2022.05.17. 8:03

A 2022/2023. tanévben induló osztályaink szülői értekezletének időpontja megváltozott.

5.e 2022. május 19. csütörtök 17 óra 106. terem

9/Ny 2022. május 19. csütörtök 17 óra 30 perc 006. terem

9.b 2022. május 20. péntek 17 óra 106. terem

9.c 2022. május 20. péntek 17 óra 30 perc 006. terem​


Nyilatkozatok beiratkozáshoz
2022.05.10. 14:42

Felvételi jegyzékek az előnyben részesítés után
2022.03.08. 9:09

Felvételi jegyzék
2022.03.01. 11:43

Meghosszabbított határidővel lehet jelentkezni a középiskolákba
2022.02.19. 10:19

Az Oktatási Hivatal (OH) három nappal, február 21-ig hosszabbítja meg a középfokú felvételi jelentkezések benyújtásának határidejét.

Külső szolgáltatói hiba miatt február 18-án 14:00 órától február 19-én 3:35-ig a hivatal honlapjai és számos szolgáltatása nem volt elérhető, így nem volt lehetőség a középiskolai felvételi jelentkezések benyújtására sem azok számára, akik ebben az időszakban próbálkoztak. A jelentkezők érdekeit szem előtt tartva, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően az OH 2022. február 21-én éjfélig meghosszabbította az ügyintézési határidőt.Az egyéni jelentkezés menete a 2021/2022. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során
2022.02.05. 8:26

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a

KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára

létrehozott felületén kell előállítani. Az egyéni jelentkezők számára létrehozott program használata regisztrációhoz kötött.​


A 2022. január 22-i és 27-i írásbeli felvételi vizsgán elért eredmények néhány mutatója
2022.02.03. 11:39

Nyolcadikosok
Felvételizők száma: 186
Vizsgán elért összesen pontszámok átlaga: 48,9
Vizsgán elért legkisebb összesen pontszám: 12
Vizsgán elért legnagyobb összesen pontszám: 88
Magyar nyelvből elért pontszámok átlaga: 28,7
Magyar nyelvből elért legkisebb pontszám: 10
Magyar nyelvből elért legnagyobb pontszám: 47
Matematikából  elért pontszámok átlaga: 20,3
Matematikából elért legkisebb pontszám: 0
Matematikából elért legnagyobb pontszám: 48
Negyedikesek
Felvételizők száma: 66
Vizsgán elért összesen pontszámok átlaga: 68,1
Vizsgán elért legkisebb összesen pontszám: 29
Vizsgán elért legnagyobb összesen pontszám: 90
Magyar nyelvből elért pontszámok átlaga: 36,3
Magyar nyelvből elért legkisebb pontszám: 13
Magyar nyelvből elért legnagyobb pontszám: 48
Matematikából  elért pontszámok átlaga: 31,9
Matematikából elért legkisebb pontszám: 10
Matematikából elért legnagyobb pontszám: 46

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés és a fellebbezés lehetősége
2022.01.26. 15:55

​A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és/vagy szülője megtekintheti a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 024. termében 2022. január 28-án, pénteken 8 órától 16 óráig. Kérjük, hogy a megtekintés helyszínét a gimnázium udvarán keresztül közelítsék meg, a belépéshez az Iskola utca épületszárnyon található bejáratot használják. A belépéskor egyszerre három vizsgázó és szülője tartózkodhat a terem előtt. Az épületben a maszk használata kötelező, kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát. Kerüljék a csoportosulást és a megtekintés után haladéktalanul hagyják el az iskola területét.

Közreműködésüket és segítségüket köszönjük!

A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton pl. telefonnal másolatot készíthet és –kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén- az értékelésre észrevételt tehet. Az észrevételt a megtekintést követő első munkanap végéig (2022. január 31. hétfő 16 óra) lehet megtenni a gimnázium honlapjáról letölthető nyomtatványon. A nyomtatvány leadható személyesen a gimnázium 115. irodájában vagy megküldhető emailben a bacsinepi@bighb.hu címre.


tanuloi_eszrevetel (1).doctanuloi_eszrevetel (1).doc


Információk a központi írásbeli vizsgákról
2022.01.17. 14:21

 

2022. január 22. szombat 10 óra

A vizsgázók 9 óra 30 perctől léphetnek be az épületbe az alábbi rend szerint:

A bejárat

Főbejárat Bocskai tér

8. osztályosok

Ábrahám-Mádi

B bejárat

Dorogi utcai kiskapu, bejárat a kazánháznál, a portával szemben

8. osztályosok

Madocsai-Zsuga

SNI/BTM

C bejárat

Iskola utcai kiskapu, bejárat az Iskola utcai szárnyon

4. osztályosok

 

A központi írásbeli felvételi vizsgán részt vevő tanulókra nem érvényes a belépési korlátozás, védettségi igazolvány nélkül beléphetnek az intézménybe!

Az intézménybe csak a vizsgázók léphetnek be, a kísérők nem. Kérjük, hogy a belépéskor csak az évfolyamuk és a vezetéknevük betűrendje szerint kijelölt bejáratokat használják. Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és a védőmaszk szabályos használata a közösségi terekben. A vizsgázók számára biztosítjuk a kézfertőtlenítőt, ennek rendszeres használata ajánlott. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező, a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező. A maszkot csak az írásbeli vizsga alatt vehetik le, az asztal mellett ülve. Szünetben lehetőleg a teremben és az azt megelőző folyosó szakaszon maradjanak, de a védőmaszkot viselni kell.

Az írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) hozzanak magukkal a tanulók. A vizsga 2 x 45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van, először a magyar nyelvi, majd a matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. A szünetben a vizsgázók a vizsgatermet elhagyhatják, az épületet viszont nem. A vizsga szünetében lehetőség van a magukkal hozott enni- és innivaló elfogyasztásra.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A vizsgázók a vizsgadolgozat leadása után nem csoportosulhatnak, a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.

Az intézmény szkennelt formában a jelentkezési lapon megadott email címre kiküldi az értékelő lapot 2022. január 27-én.

A kijavított dolgozatok megtekintését és az értékelő lapok személyes átvételét 2022. január 28-án biztosítjuk 8-16 óra között a gimnázium 024. termében. Kérjük, hogy az iskola területére az Iskola utcai kiskapun keresztül, az Iskola utcai épületszárnyon található ajtón lépjenek be.

A megtekintéskor a vizsgázó és/vagy szülője a feladatlapokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, javasoljuk a telefonnal történő fényképezést. Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevétel tehető, melyet a megtekintést követő első munkanap végéig - 16 óráig- adhat le a gimnáziumban. Az írásbeli észrevételt formanyomtatványon kell megtenni, amely a 115. irodában kérhető vagy letölthető a gimnázium honlapjáról www.bighb.hu. Az észrevétel személyesen leadható a gimnáziumban vagy beküldhető a bacsinepi@bighb.hu címre.

Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 27., csütörtökön 14 óra.

Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos indok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A pótló időpontban megírt dolgozatok megtekintésének és az értékelő lap személyes átvételének ideje: 2022. február 1. kedd. Észrevételt másnap 16 óráig lehet tenni a fent leírt módon.

A második pótnap időpontja: 2022. február 4. péntek 14 óra. Ezen a pótnapon kérelem alapján kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A kérelmet 2022. január 28. napján 16 óráig kell benyújtani az intézménybe a bacsinepi@bighb.hu email címre. A második pótnapon megírt dolgozatok megtekintésének és az értékelő lap személyes átvételének ideje: 2022. február 9. szerda. Észrevételt másnap 16 óráig lehet tenni a fent leírt módon.

Kérdés esetén keressenek bennünket telefonon: 30/677-4297, 52/229-368, emailben: bacsinepi@bighb.hu

Sikeres felkészülést kívánunk!


Információk az írásbeliről általános iskoláknak.docx.pdfInformációk az írásbeliről általános iskoláknak.docx.pdf


KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára
2021.11.17. 12:19

Tájékoztató a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésről
2021.11.14. 11:57

FELVÉTELI A GIMNÁZIUM 5. ÉVFOLYAMÁRA

1.        2022-ben indítandó tanulmányi terület

5/E osztály

Tanulmányi terület neve és egyedi kódja:

Nyolc évfolyamos gimnázium
emelt szintű idegennyelv-oktatással                                          8008

Első idegen nyelv:

Angol vagy német

Második idegen nyelv:

Német vagy angol
(Igény és kellő számú jelentkezés esetén felsőbb évfolyamokon szakköri formában biztosítjuk a harmadik idegen nyelv tanulását is.)

Felvételi kérelmek elbírálása:

(1)      Tanulmányi eredmények és

(2)     Magyar nyelv és matematikából szervezett központi írásbeli vizsga eredményeinek

figyelembevételével

Maximális létszám:

28 fő

Egyéb jellemző:

Második idegen nyelv választása 8. évfolyamtól.

Az érettségire való felkészítés a 11–12. évfolyamon válik hangsúlyossá. Magas a szabadon választható, emelt szintű oktatásra fordítható órák aránya. Csoportbontás van matematikából és további tantárgyakból.

 

2.       A felvételi eljárás rendje

2.1.               A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga

Valamennyi hozzánk jelentkező tanulótól kérjük az előzetes írásbeli vizsga letételét. A felvételi vizsgára külön kell jelentkezni. 2021. december 3-ig kell beadni a gimnáziumba a kitöltött Tanulói jelentkezési lapot. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos valamennyi információ forrása az Oktatási Hivatal honlapja.

2.2.              Írásbeli felvételi vizsga időpontja és helye

A nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezők számára: 2022. január 22-én 10 órától a gimnázium kijelölt termeiben. Pótló időpont 2022. január 27. 14 óra (csak indokolt esetben, igazolással!). Kérjük a tanulókat, hogy félórával a vizsga előtt érkezzenek meg! Külön értesítést az írásbeli vizsgáról nem küldünk! Minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát. Az írásbeli vizsga módja: a 2x45 percet igénybe vevő vizsga két feladatlap kitöltéséből áll, amelyek anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai az Oktatási Hivatal portálján megtekinthetők. Értékelőlapok átadása, betekinteni a kijavított feladatlapokba a gimnáziumban 2022. január 31-én 8 és 16 óra között lehetséges. A kijavított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. A tanuló az értékelőlap ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt a felvételi eljárásban.

2.3.              Tanulmányi eredmények számítása

Összesen elérhető legfeljebb 20 pont

A hozott eredményeket a tanuló 3. év végi eredménye alapján számoljuk ki. A tanuló jelentkezési lapján „A tanulmányi eredmények” című táblázatot kell kitölteni a bizonyítványnak megfelelően. A magyar nyelv és irodalom – ha külön tárgyak, akkor a kettő átlagát számoljuk – továbbá a matematika osztályzatát összeadjuk és duplázzuk.

2.4.              Az írásbeli vizsga eredményei

Összesen elérhető legfeljebb 100 pont

Az írásbeli vizsgán elérhető pontok összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb 50-50 pontot lehet elérni.

2.5.              A felvételi jelentkezés a nyolc évfolyamos gimnáziumba

A tanuló, illetve a szülő az értékelőlap ismeretében egyéni jelentkezés során nyújtja be a felvételi jelentkezési lapját, amely alapján részt vesz a felvételi eljárásban. Csak annak a tanulónak a jelentkezését fogadjuk el, aki megírja a felvételi eljárás előtti írásbeli vizsga feladatlapjait!

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. A felület használatáról és a felület elérhetőségéről az „Egyéni jelentkezés menete a 2021/2022. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során" című cikkben tájékozódhatnak majd az Oktatási Honlapján 2022 januárjában. A felvételi lapok a következők:

·         Jelentkezési lap: ezen a lapon jelzik nekünk, a gimnáziumnak a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. eddig tanult idegen nyelv) velünk közölni. A kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot hozzánk, a gimnáziumba kell beküldeni. A jelentkezéshez nem szükséges az általános iskola bélyegzője és az igazgatójának aláírása.

·         Tanulói adatlap: ezt az Oktatási Hivatalba kell küldeni, hogy ott rögzítsék, mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta a megjelölt tanulmányi terület (a mi esetünkben a 8008). Az adatlapot az Oktatási Hivatal által a lapon megadott címre kell küldeni.

A felvételi lapok postára adását a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje: 2022. február 18.​


Felvételi tájékoztató a nyolc évfolyamos gimnázium iránt érdeklődőknek
2021.11.14. 11:48

Szeretettel várjuk a negyedik osztályos diákok szüleit a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumba a

KISGIMNAZISTÁK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓRA
2021. november 16-án kedden, 17 órakor, a 109. sz. terembe.
(A kisgimnazisták délutánjának további programelemei a járványhelyzet miatt elmaradnak. Megértésüket és a járvány elleni intézkedéseink betartását kérjük!)

Dia1.PNG


Középfokú iskolák beiskolázási adatai az Oktatási Hivatal honlapján
2021.11.07. 12:18

​Az Oktatási Hivatal több évre visszamenőleg teszi közzé a középfokú iskolák beiskolázási adatait tanulmányi területénként.

Ezek a túljelentkezésre, az első helyes jelentkezésre és a felvettek rangsorbeli helyére vonatkozó hivatalasnak tekinthető adatok.

Az adatbázis erre a hivatkozásra kattintva érhető el.​

Gimnáziumunk adatait az intézményünk OM azonosítójával: 031204 lehet legegyszerűbben megkeresni.4003 és 4004 tanulmányi területek – műszaki és természettudományi tanulmányi területek
2021.11.06. 15:31

 

9/C osztály

Tanulmányi terület neve és egyedi kódja:

Műszaki tanulmányi terület                                   4003

Jellege:

4 évfolyamos

Első idegen nyelv:

Angol vagy német

Második idegen nyelv:

Német, francia, latin, illetve angol

Sajátos jellemző:

Emelt szintű oktatás matematika, fizika és digitális kultúra tantárgyakból, valamint műszaki ábrázolás választható tantárgy

Tervezett létszám:

14 fő

 

 

Tanulmányi terület neve és egyedi kódja:

Természettudományi tanulmányi terület                   4004

Jellege:

4 évfolyamos

Első idegen nyelv:

Angol vagy német

Második idegen nyelv:

Német, francia, latin, illetve angol

Sajátos jellemző:

Emelt szintű oktatás biológia és kémia tantárgyakból

Tervezett létszám:

14 fő

 

Kinek ajánljuk?

A matematika emelt szintű tanulmányi területünk, 9–10. évfolyamon digitális kultúrával és fizikával kiegészítve. 11. évfolyamtól az informatika és/vagy fizika, történelem vagy idegen nyelv választható emelt szintű óraszámban. A jövő mérnökei műszaki ábrázolás óráinkra is jelentkezhetnek. Mindazoknak ajánljuk, akik valamilyen mérnöki képzésben, informatikai képzésben vagy gazdasági továbbtanulási irányban képzelik el jövőjüket.​

A biológia emelt szintű tanulmányi terület kémiával együtt: agrár, biológus, környezetvédelmi és vegyész/mérnök, egészségtudományi és orvosi irányokban továbbmenni szándékozók részére.


BIG_Muszaki.PNG 


BIG_Termeszettudomanyi.PNG
AJÁNLÓ VIDEOFILM (MŰSZAKI)

AJÁNLÓ VIDEOFILM (TERMÉSZETTUDOMÁNYI)
4002 Tanulmányi terület – humán tanulmányi terület
2021.11.06. 15:08

 

9/B osztály

Tanulmányi terület neve és egyedi kódja:

Humán tanulmányi terület                                    4002

Jellege:

4 évfolyamos

Első idegen nyelv:

Angol vagy német

Második idegen nyelv:

Német, francia, latin, illetve angol

Sajátos jellemző:

Emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalomból, valamint választás szerint történelemből vagy médiából és drámából

Tervezett létszám:

28 fő

Kinek ajánljuk?
A magyar nyelv és irodalom emelt szintű oktatását adó tanulmányi terület. Két szakirány választható felvételi után: (1) nyelvi és vizuális kommunikáció, ahol a magyart a dráma és a média egészíti ki. Főleg pedagógus, bölcsészet, és művészetközvetítési szakirányban továbbtanulók számára ajánljuk. (2) Történelem orientáció, ahol a magyarhoz a történelem emelt szintű oktatása járul. Jog, igazgatás, nemzetvédelem és gazdasági szakokra, valamint bölcsészeti és pedagógiai irányban, különösen óvodapedagógus, valamint tanári szakokon továbbtanulni szándékozóknak ajánljuk.

BIG_Human_magyar-kommunikacio.PNG4001 Tanulmányi terület: Angol nyelvi előkészítő
2021.11.06. 14:51

 

9/Ny osztály

Tanulmányi terület neve és egyedi kódja:

Angol nyelvi előkészítő                                                      4001

Jellege:

4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol nyelvből

Első idegen nyelv:

Angol

Második idegen nyelv:

Német

Sajátos jellemző:

Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű oktatás angol nyelvből és a német nyelvből

 

Tervezett létszám:

28 fő

Kinek ajánljuk?
Mindenkinek, aki az általános érettségivel együtt alapos és használható angoltudást szeretne, és németül is szeretne tanulni. Azok jelentkezését várjuk, akik főleg az idegen nyelvek iránt érdeklődnek és idegen nyelvvel szeretnének továbbtanulni. Azok számára feltétlenül ajánlható, akik a felsőoktatási felvételi eljárásban a közép- vagy felsőfokú nyelvismeretért járó többletpontokat szeretnének szerezni, illetve akik a felvételi eljárásban bemeneti alapkövetelményt jelentő emelt szintű érettségit angol vagy német nyelvből szeretnék teljesíteni. Felsőbb évfolyamokon lehetőség van más tantárgyak emelt szintű tanulására is.Jelentkezés a gimnáziumi felvételi vizsgára 2021. december 3-ig
2021.11.06. 14:38

Valamennyi hozzánk jelentkező negyedikes és nyolcadikos tanulótól kérjük az előzetes írásbeli vizsga letételét!

A felvételi vizsgára külön kell jelentkezni az ilyet szervező középfokú intézményben, a hozzánk jelentkező tanulók lehetőség szerint a gimnáziumunkban. A kiválasztott középiskolába 2021. december 3-ig kell beadni a kitöltött Tanulói jelentkezési lapot. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos valamennyi információ forrása az Oktatási Hivatal honlapja!

A gimnáziumba jelentkező negyedikes és nyolcadikos tanulók számára: 2022. január 22-én 10 órától tartjuk a központi felvételi írásbeli vizsgát a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium kijelölt termeiben.

Pótló időpont 2022. január 27. 14 óra (csak indokolt esetben, igazolással!). Kérjük a tanulókat, hogy félórával a vizsga előtt érkezzenek meg! Külön értesítést az írásbeli vizsgáról nem küldünk! Minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát.

Az írásbeli vizsga módja: a 2x45 percet igénybe vevő vizsga két feladatlap kitöltéséből áll, amelyek anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai az Oktatási Hivatal portálján megtekinthetők. Az értékelőlapokat a kijavított feladatlapokba való betekintéssel egyidőben adjuk át a gimnáziumban 2022. január 31-én 8 és 16 óra között. A kijavított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. A tanuló az eredményének ismeretében vesz részt a felvételi eljárásban.KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2022/2023. tanév
2021.11.05. 9:27

Nyitott kapuk hete: 2021. november 8–11.
2021.11.03. 14:03

Nyitott kapuk hetének programja 2021. november 8–11.

A járványhelyzettől függően az alkalmak, azok időpontjai és a rendezvények formái változhatnak.
Érdeklődni az 52/561-165 telefonszámon és a big@bighb.hu címen lehet lehet.
NYKH_BIG_2021.png(C) 2012 Bocskai István Gimnázium 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. | Tel.: +36 (52) 229-368 | e-mail: big@bighb.hu