Általános szabályok

Figyelem változások történtek az előző évekhez képest.
Alapossan el kell olvasni az idei versenyszabályokat!

Minden csapat egy robottal indulhat.

Minden diák csak egy csapatnak lehet a tagja.

Egy csapat több néven nem indulhat.

Mind az öt versenyszámra külön-külön is lehet nevezni.


A robotépítés szabályai:

Minden robotot úgy kell megépíteni, hogy 100 százalékban szétbontható legyen, és eredeti LEGO alkatrészekből kell épülnie. (Ragasztást, szétvágást, olvasztást vagy bármilyen más módosítást az alapszabályok nem engednek meg). Ez a szabály az érzékelőkre és motorokra szintén vonatkozik.

Az alaprobotnak el kell férnie egy 1 lábnyi oldalú négyzetben (1 láb =30,48 cm). A robot magassága tetszőleges lehet.

A robot alapjának egy LEGO MINDSTORMS téglának (NXT vagy EV3 esetleg RCX) kell lennie.

A szumóban résztvevő alaprobot súlya nem lehet több kettő fontnál. (2 font = 0,909 kg), ezt a szumó versenyszám előtt minden alkalommal ellenőrzésre fog kerülni, illetve szúrópróbaszerűen bármikor kérheti a versenybíró a robot mérlegelését.

A robotnak elegendő állóképességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy potenciálisan 12-36 percet versenyezzen újratöltés nélkül.

A robotnak teljesen autonómnak kell lennie, azaz a robot működését a program elindítását követően emberi beavatkozás nem befolyásolhatja, feladatát teljes mértékben önállóan kell elvégeznie. A versenyszámok alkalmával, a csapat kérésére a versenybíró vagy a megbízott segítő nyúlhat hozzá a robothoz. A versenyző csapat csak akkor érhet robotjához a verseny aktív ideje alatt, mikor arra engedélyt kap a verseny-bírótól. Ez alól kivételt képez a DARTS, ahol megengedett a labda adagolása a robot számára, viszont ebben az esetben sem engedélyezett a robot szándékos befolyásolása. A robot működése alatt annak döntése nem befolyásolható emberi beavatkozás által.

Használható tetszőleges számú RCX, NXT illetve EV3 motor és érzékelő: fény vagy szín szenzor; távolságérzékelő (ultrasonic vagy infrared szenzor), touch szenzor, gyro szenzor.

Minden forduló egy időben fog kezdődni, így nem fordulhat elő, hogy egy csapatnak két versenyszámban kell egy időben szerepelnie. A fordulókat hangjelzések fogják jelezni.

A csapatok a verseny elején sorszámot húznak. A verseny során végig ezzel a sor-számmal fogjuk azonosítani a csapatokat, és a robotokat, ezért a sorszámot jól látható-an kell viselni a csapattagoknak és a robotnak. A versenyszámokban a robotot kizárólag a csapattagok valamelyike indíthatja.

A különböző versenyszámokban előre kerül beosztásra a csapatok sorrendje. Ezt a csapatok a verseny elején megkapják, így nyomon tudják követni a verseny alakulását. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a verseny minél gördülékenyebben folyjék. Kérjük a csapatokat, hogy a versenybeosztást alaposan tanulmányozzák, az egyes versenyszámoknál időben, azonosítható módon jelenjenek meg!

Fontos változás!!!
Idén RobotTriatlon formában kerül megrendezésre a műlesiklás, az akadályfutás és a labirintus versenyszámok. Ezen három versenyszám során nem lehet átépíteni a robotokat. A versenyszámok közvetlen egymás után lesznek az egyes csoportokba besorolt csapatoknak. A Triatlon előtt a robotok ellenőrzésre kerülnek. A triatlont versenyszámonként is fogjuk értékelni.


A csapatok visszajelzései alapján néhány szabályon módosítunk:

A rendezvényen nincs videóbíró, minden esetben a versenybíró dönt a versenyszabályzat alapján.

Készül egy mobil applikáció, amivel a csapatok tájékoztatását szeretnék segíteni. Az applikációban a versenykiíráson kívül az is meg fog jelenni, hogy éppen hányadik fordulónál tart a verseny és a csapatnak éppen melyik versenyszámnál kell megjelennie. Az applikáció letöltéséről a rendezvény honlapján adunk felvilágosítást (http://bighb.hu/robot/robot.aspx).